google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

TIKVA - een Bijbels alternatief voor yoga


“We zijn verheugd over de opkomst van TIKVA in Nederland. Eindelijk is er een zuiver alternatief voor yoga beschikbaar. TIKVA is volledig in lijn met onze Bijbels holistische visie op gezondheid voor geest, ziel en lichaam," aldus Rosaline McDonald van het opleidingsinstituut Gezond & Weldoen voor christelijke leefstijlcoaches en pastoraal werkers.


Gezond & Weldoen viert in 2023 haar tienjarig bestaan. "Onze zienswijze is holistisch, maar geworteld in een Bijbels perspectief. Voor ontspanning verwijzen we bijvoorbeeld niet naar yoga, reiki of andere niet-bijbelse zienswijzen. Bij ons vind je ook geen aanknopingspunten vanuit een evolutionaire oertijd of oer-diëten die daaruit zouden moeten zijn voortkomen. We kijken naar wat de Bijbel zegt over gezondheid voor geest, ziel en lichaam. Die waarheden zijn universeel omdat ze zijn gegeven door de Schepper van het universum. Helaas is er onder christenen nog veel onwetendheid over bijbelgetrouwe holistische zienswijzen. Met onze opleidingen, trainingen en boeken streven we ernaar om daarover meer helderheid te verschaffen."
Tikva: een nieuwe benadering


Tikva is het Hebreeuwse woord voor hoop, verwachting en geloof. De TIKVA-methode is geïnspireerd door Psalm 23: "De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets." Unieke bewegingen worden gecombineerd met instrumentale aanbiddingsmuziek en het uitspreken en overdenken van bijbelteksten. Door deze bewegingen ervaar je ontspanning en rust, terwijl de woorden uit de Bijbel hoop en bemoediging schenken. Ziel, geest en lichaam zijn hierbij betrokken. Sommige bewegingen vinden hun oorsprong in Bijbelteksten, zoals het opheffen van de handen in aanbidding of diep buigen uit ontzag voor de Almachtige. Hiermee gebruik je je lichaam om God te eren en je mentaal en fysiek aan Hem over te geven. TIKVA is een alternatief voor yoga, dat gebaseerd is op Oosterse meditatietechnieken en aanbidding van hindoegoden door middel van verschillende houdingen (asana’s). © Foto TIKVA: Next Move NederlandYoga: een nieuwe inzicht


Rosaline McDonald: “De oorsprong van yoga ligt in het hindoeïsme. De asana’s die worden uitgevoerd als lichaamsoefeningen voor ontspanning en bezinning, representeren symbolen van hindoegoden in het universum. Yoga betekent 'juk', in de zin van: besturingsmechanisme. Of je het nou bewust doet of niet, door de asana’s uit te voeren, kom je spiritueel onder de leiding van deze goden te staan. Daar is yoga voor bedoeld. Als wedergeboren christen, overgebracht van het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van Gods liefde door de kruisdood en opstanding van Jezus Christus, is het raadplegen van yoga voor wijsheid en bezinning voor mij niet gepast. Na Zijn opstanding heeft Jezus ons de Heilige Geest gegeven, die ons voorziet van alle nodige kennis. Hij is onze Leidsman.Bijbelse basis


Het is wat mij betreft niet wenselijk dat wereldse of occulte complementaire geneeswijzen van oorsprong een christelijk sausje krijgen, zoals 'Jezus Yoga' wat o.a. op YouTube te vinden is. Een christelijk sausje toevoegen aan iets dat niet van God is, is niet de bedoeling. God, de Schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Redder en Verlosser Jezus Christus, is ook onze Genezende Geneesheer voor lichaam, geest en ziel. Hij is de goede Herder, en Zijn schapen luisteren naar Zijn stem. In Zijn Woord vinden we antwoorden, ook voor leefstijl en complementaire geneeswijzen, voor ziel, geest en lichaam. De Bijbel behandelt het allesomvattende verlossingswerk van Jezus Christus, de Zoon van God. Bekering, wedergeboorte, herstel van de relatie met God de Vader en vervulling met de Heilige Geest: dit leert ons de Bijbel. Voor diepgaand herstel hebben we geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig. Er bestaan geweldige bijbelse alternatieven, die aan bod komen in onze opleidingen, trainingen en boeken.


Alles wat in de Bijbel staat, is voor ons waarheid. Als we onze Schepper willen eren, betekent dit onder andere dat we kleur bekennen, grenzen stellen en niet blindelings meegaan met seculiere trends. Het gaat ons erom dat God, de Schepper, de eer krijgt die Hem toekomt, omdat wij geloven dat Hij de Schepper is van het universum en de mens en dat Hij als een liefdevolle Vader het beste met ons voorheeft."MEER LEZEN
Yoga ja yoga nee?! Blog Gezond & Weldoen
Gezond & Weldoen bible proof leefstijlopleidingen: kies de route die bij je past

Comments


bottom of page