google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
 

Gezond & Weldoen zoekt bijbels georiënteerde coaches en leefstijlcoaches met eigen praktijk

Wellicht is het je opgevallen dat het een tijdje stil is geweest rond Gezond & Weldoen en onze goede doelen Stichting Gratis Gezond. De reden daarvan was, dat achter de schermen ontzettend hard gewerkt is aan een nieuwe opzet van onze leefstijltrainingen en de manier waarop we die zo effectief mogelijk kunnen inzetten.


De nieuwe opzet maakt het mogelijk dat ook mensen met zeer lage netto inkomens vanaf nu een beroep kunnen doen op professionele leefstijlbegeleiding. We hebben hierin Gods leiding en voorziening op wonderbaarlijke wijze ervaren het afgelopen jaar. We gaan ons huidige team uitbreiden. We zijn daarom op zoek naar coaches en aspirant-coach/begeleiders met een bijbels georiënteerde levensvisie, die samen met ons een gezond verschil willen maken. We bieden een nieuwe route aan waarmee de geschikte coach/begeleiders hun inkomen kunnen uitbreiden en daarmee de continuïteit van hun praktijk kunnen waarborgen.


We zijn op zoek naar coaches en aspirant-coach/begeleiders met een bijbels georiënteerde levensvisie, die samen met ons een gezond verschil willen maken.Webinars op 16 nov. en 7 dec. a.s.

Op woensdagavond 16 november en op woensdagavond 7 december verzorgen we een online informatie bijeenkomst met uitleg over de nieuwe route. De webinars in november en december zijn bedoeld voor hbo leefstijltrainers en aspirant-leefstijltrainers, die vanuit een christelijke levensvisie een eigen leefstijlpraktijk hebben of willen starten. Ook kandidaten uit het onderwijs, de zorg en pastoraal werkers zijn van harte welkom.


We bieden een nieuwe route aan waarmee de geschikte coach/begeleiders hun inkomen kunnen uitbreiden en daarmee de continuïteit van hun praktijk kunnen waarborgen.
Twee doelgroepen vanaf 2023

Vanaf 2023 richt het onderwijs van het Gezond & Weldoen zich op 2 doelgroepen.

1. De eerste doelgroep betreft Hbo coaches met een eigen praktijk en aspirant leefstijlcoaches die in hun omgeving één op één cliënten willen coachen met de training Een gezonde leefstijl voor iedereen. Dit betreft betaald werk op zzp- of freelance basis. Je kunt dit fulltime doen of parttime. Gezond & Weldoen wil hiervoor een team bouwen van kandidaat-trainers met een christelijke levensovertuiging.


2. De tweede doelgroep betreft gelovigen en kerken die geïnteresseerd zijn particulier onderwijs over Vitaal leven met de Bijbel. Dit betreft vrijwilligerswerk. Hiervoor is het boek Vitaal leven met de Bijbel sinds de zomer beschikbaar, een leefstijldagboek van 24 weken voor individueel gebruik. In het nieuwe jaar komt er een gelijknamige cursus die in de kerken uitgerold kan worden met de support van enthousiaste cursusleiders, voor persoonlijk onderwijs op locatie.NRTO erkend


Wij zijn ook een samenwerking aangegaan met de landelijke onderwijsorganisatie IMPACT training en advies (NRTO erkend), die gespecialiseerd is in het aanbieden van professionele e-learnings in combinatie met persoonlijke begeleiding. Met behulp van de nieuwe technieken die zij aanbieden kunnen we nu een veel grotere doelgroep bereiken, óók mensen die zich normaliter geen persoonlijke coach/trainer kunnen veroorloven. De leefstijltraining Een gezonde leefstijl voor iedereen (3 maanden) kost normaliter 995,- (inclusief persoonlijke begeleiding). Maar via het STAP budget kan men de training, die 4 keer per jaar wordt aangeboden, kosteloos volgen. We helpen uiteraard bij de aanvraag van het STAP budget.Persoonlijke relatie centraal

De verwachting is dat er in 2023 een grote vraag op gang zal komen van belangstellenden voor de training Een gezonde leefstijl voor iedereen. Daarom moeten er nu ook trainers worden opgeleid. Voordat men via deze route als leefstijltrainer aan de slag kunt, moet men bereid zijn om zelf twee waardevolle trainingen te volgen: de basistraining die de cliënten straks volgen en daarna een vervolgtraining voor coaching/begeleiding (eveneens 3 maanden).


In de trainingen zijn bijbelse principes voor een gezonde leefstijl opgenomen, die voor alle mensen - gelovig of niet - waardevol zijn. In persoonlijke gesprekken met de cliënt kan de trainer/begeleider onder meer ingaan op geestelijke vraagstukken. De Bijbel laat zien dat gezondheid, zoals de Here God het heeft bedoeld, lichaam, ziel en geest betreft. Een coach/begeleider die zelf leeft vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan daarom van enorm grote betekenis zijn in de levens van cliënten.


De Bijbel laat zien dat gezondheid, zoals de Here God het heeft bedoeld, lichaam, ziel en geest betreft. Een coach/begeleider die zelf leeft vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan daarom van enorm grote betekenis zijn in de levens van cliënten.


Nette uurvergoeding voor Zzp-ers

Kandidaten die de voorbereidende trainingen succesvol hebben afgerond, kunnen een nette uurvergoeding tegemoet zien voor hun diensten, op Zzp-basis. De trainingen kunnen gefinancierd worden met STAP budget. De ervaring leert inmiddels dat het overgrote deel van de STAP subsidie-aanvragen wordt gehonoreerd, mits correct en tijdig aangevraagd.


Bijzonder: ook cliënten van onze leefstijltrainers kunnen vanaf 2023 STAP budget aanvragen. Op deze manier is het aanleren een gezondere levensstijl - en persoonlijke begeleiding daarbij - voor iedere volwassene in Nederland tussen de 18 en 67 jaar haalbaar, aan de hand van een deskudige begeleider. Dit is uniek in Nederland.Bijzonder: ook cliënten van onze leefstijltrainers kunnen vanaf 2023 STAP budget aanvragen.


Wil je meer weten over de nieuw gekozen route voor een gezondere samenleving en de mogelijkheden die dit biedt voor jou als coach, aspirant coach of gewoon belangstellende? Meld je dan snel bij mij aan voor één van de webinars op


woe. 16 november of 7 december a.s.


Data 2023: woe. 8 en woe. 15 februari


Tijden: van 19.30 tot 21 uur.Meld je aan door mij een mail te sturen en ontvang een persoonlijke uitnodiging.


Spreekt dit je aan?

Bid voor wijsheid en vraag de Heer je te leiden op de weg waar Hij je hebben wil. In Zijn kracht kunnen we samen een gezond verschil maken met eeuwigheidswaarde.Rosaline Ratering-McDonald

Mail: rosaline@gezondenweldoen.nl