google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Wat betekent de 40-dagen tijd voor Pasen voor jou?
Vandaag is het Aswoensdag. Vandaag begint de vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima, als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode bezinning door middel van vasten op de feitelijke christelijke levenspraktijk. De vastentijd leidt naar het Paasfeest: het feest van de overwinning op de dood door Jezus. Pasen is het meest centrale thema in de Bijbel. De 40-dagentijd is bij uitstek de periode om je te bezinnen op wat je hebt en wat je kan laten, of waar je anders mee om zou willen gaan. Wat betekent de vastentijd voor jou en hoe wil je ermee omgaan? Rosaline Ratering McDonald van Gezond & Weldoen spreekt er vandaag op Groot Nieuws Radio over met Laurens van de Kraats, tussen 12.15 en 12.30 uur. Lees onderstaande blog of luister de uitzending terug via deze link


Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen, wordt er vanuit de traditie niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor de totale duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt. In het oosters christendom wordt er achtenveertig dagen gevast tot Pasen. De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de veertigdagentijd maar tot de Goede Week.


De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. De veertigdagentijd begint in 2021 op Aswoensdag 17 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag.

Pasen valt in 2021 op zondag 4 en maandag 5 april.

Veel christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken. Op deze pagina vind je meer informatie over de betekenis van de veertigdagentijd én tips hoe je deze periode kunt vastenMeer lezen over de ins & outs van vasten?
Meer lezen over de fysieke, mentale en geestelijke kant van vasten? Lees dit artikel, inclusief een link naar het Tv-programma Dokters van Morgen van AVROTROS.


In 40 dagen ‘de knop om’

Waarom nou 40 dagen? In de Bijbel hebben getallen een symbolische betekenis. Hier kun je er meer over lezen. Er is iets opmerkelijks in de Bijbel met het getal 40. Het is het getal van de beproeving. Mozes verbleef bijvoorbeeld veertig jaar lang in afzondering in de woestijn om innerlijk te worden veranderd. Pas daarna was hij klaar voor de grote opdracht om het volk van Israël uit de slavernij te voeren. Na de doop door onderdompeling ging Jezus de woestijn in. Daar verbleef hij 40 dagen terwijl Hij ‘echt’ vastte: hij at niet (Matteus 4: 1-11).


De periode van veertig dagen stonden voor Hem in het teken van toewijding aan God en de voorbereiding op zijn roeping, zijn opdracht. De duivel probeerde Jezus tot drie maal toe te verzoeken tot het maken van verkeerde keuzes, wat niet lukte omdat Jezus zijn identiteit (geliefde Zoon van God de Allerhoogste) kénde en Hij de satan met het Woord weerstond. Door te bidden en te vasten kon Hij de ware bedoelingen van de vijand, die zijn missie wilde dwarsbomen, doorzien en verslaan met het Woord.


Een mens moet soms tot het uiterste gaan in zijn beproeving, om zijn levensroeping te ontdekken en daarvoor (opnieuw) worden toegerust. De 40-dagen tijd voor Pasen, de tijd van inkeer en bezinning op de weg van Jezus Christus, duidt daar op.


Het verschilt uiteraard van persoon tot persoon, maar het duurt in de regel 40 dagen voordat oude gewoonten kunnen worden afgelegd en nieuwe wortel kunnen schieten. Het duurt uiteraard langer om blíjvend tot gedragsverandering te komen, om de verandering vast te houden, maar voorbereidend werk kan prima in 40 dagen plaatsvinden. Bekering begint met verandering van het hart en van het denken. Verandering van denken leidt tot verandering van gedrag en verandering van gedrag leidt tot verandering in jezelf en in je omgeving. Immers, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Het is een universele wet die te maken heeft met zaaien en oogsten. Je kunt er gebruik van maken, of niet. Hoe dan ook: hoe vaker nieuwe gewoonten worden herhaald, hoe sterker ze worden!


Bekering begint met verandering van het hart en van het denken. Verandering van denken leidt tot verandering van gedrag en verandering van gedrag leidt tot verandering in jezelf en in je omgeving.Oprechte bezinning

Oprechte bezinning kan de mens van binnenuit doen veranderen! Als je dit biddend en vasten doet onder leiding van de Heilige Geest zullen grote veranderingen vanuit de hemelse gewesten tot je komen op aarde.


Meer lezen over de ins & outs van Vasten?

Meer lezen over de fysieke, mentale en geestelijke kant van Vasten? Lees dit artikel, inclusief een link naar het Tv-programma Dokters van Morgen van AVROTROS.

Online training De Knop Om in 40 dagen

Meer weten over de online training De Knop Om? Beschikbaar: zomer 2021

Mail naar: info@gezondenweldoen.nlOver de auteur

De schrijfster van dit artikel Rosaline Ratering McDonald (Arnhem, 1962) is de oprichtster van opleidingsinstituut Gezond & Weldoen voor christen leefstijlcoaches. Zij is onder meer gediplomeerd voedingsdeskundige, docent leefstijlcoaching, KABIZ geregistreerd Stoppen Met Roken Coach en grondlegster van Leefstijlplan natuurlijk in balans (www.leefstijlplannatuurlijkinbalans.nl). Ze is voorzitter van Stichting Gratis Gezond (www.stichtinggratisgezond.nl). Samen met andere leefstijlprofessionals zet zij zich in voor een gezondere en meer rechtvaardige samenleving.Comments


bottom of page