google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Boek Complementaire zorg voor christelijke zorgprofessional verkrijgbaar via Gezond & Weldoen


'Complementaire zorg in het licht van de Bijbel' is een uniek boek voor christelijke zorgprofessionals, artsen, psychologen, pastoraal werkers en psychotherapeuten. Centraal staat gezondheid voor heel de mens , vanuit een bijbels mensbeeld. Met o.a. het Immanuel-gebed en toepassing LIFE model bij trauma's. Het is geschreven door Gerard Feller en bevat een compilatie van 40 jaar onderzoek en praktijkervaring als psychopastoraal hulpverlener. Gezond & Weldoen heeft de uitgave gefaciliteerd.


Het boek Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie, alsook het dagelijks functioneren.


Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.:

* bijbels holistische visie op gezondheid

* complementaire geneeswijzen (rode en groene vlaggen)

* geestelijke groei en neuropsychologie

* gezonde hechting

* communicatie volgens Spreuken

* introductie van het LIFE Model

* pastorale vaardigheden


Unieke combinatie neuropsychologie en pastoraat

“Met het boek willen we helderheid geven over de oorsprong van complementaire en alternatieve behandelwijzen en bijbels geïnspireerde alternatieven verstrekken. Waar het om gaat is dat God de Schepper de eer krijgt die Hem toekomt, omdat wij erop vertrouwen dat Hij als liefdevolle Vader het beste met ons en onze cliënten voor heeft. Wat in de Bijbel staat is waar. Als we onze Schepper willen eren dan betekent dit onder meer kleur bekennen, grenzen stellen en niet klakkeloos meegaan in wat seculier gangbaar is,” aldus Rosaline Ratering McDonald van opleidingsinstituut Gezond & Weldoen.


“Uniek is onder meer dat wetenschappelijke kennis van de neuropsychologie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit bijbelse kernwaarden zoals geestelijke volwassenheid, identiteit, relationele vaardigheden en dat er een praktische vertaling wordt geschetst richting pastoraat. De kerk als gemeenschap heeft daarbij een belangrijke rol met betrekking tot relationele vaardigheden, verbinding en genezing."


Geen ‘christelijk sausje’

Tot dusver ontbreekt het de christelijke zorgprofessional nogal eens aan wetenschappelijk onderzochte bijbelse opties. Van oorsprong wereldse of occult getinte complementaire geneeswijzen krijgen vanuit onwetendheid of gemakshalve nogal eens een christelijke sausje, zoals ‘Jezus Yoga’. Maar een christelijk sausje over iets wat van oorsprong niet van God is kan niet de bedoeling zijn. God de Schepper van hemel en aarde, de grote Ik ben, de Vader van onze Redder en Verlosser Jezus Christus is óók onze grote Heelmeester, de Geneesheer voor ziel, geest en lichaam. Hij is de goede Herder en Zijn schapen luisteren naar Zijn stem. In Zijn Woord vinden wij antwoorden, ook als het gaat om complementaire geneeswijzen, geneeswijzen voor ziel, geest en lichaam die hun oorsprong vinden in het allesomvattende verlossingswerk van Jezus Christus. Bekering, wedergeboorte, herstel van de relatie met God de Vader, vervulling met de Heilige Geest: Jezus maakt alles nieuw, wat kapot is heel en alles wat dood is weer levend. Dát is wat de Bijbel ons leert. Om tot diep herstel te komen hebben wij geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig - om maar eens een paar onbijbelse zienswijzen te benoemen. Er zijn geweldige bijbelse alternatieven en die komen in de opleiding aan bod.”


"Om tot diep herstel te komen hebben wij geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig - om maar eens een paar onbijbelse zienswijzen te benoemen. Er zijn geweldige bijbelse alternatieven en die komen in de opleiding aan bod.”


LIFE model

In het boek komt onder meer het LIFE model van dr. Jim Wilder uit de VS aan de orde. Teksten uit zijn werk met toestemming vertaald en overgenomen. Jim Wilder is afgestudeerd psycholoog en theoloog en gespecialiseerd in traumaverwerking en herstel van identiteit. Hij heeft gewerkt met o.a. oorlogsveteranen en slachtoffers van seksueel en satanisch misbruik. Hij is de oprichter van Shepherds House in de VS.


Immanuël, God met ons

Met het LIFE model heeft Jim Wilder een begin gemaakt om genezing voor ziel, geest en lichaam door het verlossingswerk van Jezus Christus inzichtelijk te maken voor christelijke hulpverleners en pastoraal werkers. Immanuël, God met ons: voor ziel, geest en lichaam. Pastoraal werkers, therapeuten, leden van gebedsteams, ervaringsdeskundigen en mensen die herstellende waren, hebben samengewerkt om deze diepgaande christelijke visie op het leven uit te werken. Wilder heeft bij de formulering van het LIFE model een internationale adviescommissie geraadpleegd vanuit verschillende denominaties, tradities en achtergronden.


Gerard Feller heeft het LIFE model in Nederland voor het eerst onder de aandacht gebracht. Hij kent Wilder persoonlijk en heeft vele uren met hem doorgebracht om de ideeën rond complementaire zorg ook in Nederland onder de aandacht van hulpverleners te brengen


Praktische vaardigheden oefenen

Naast de theoretische achtergronden is er ook aandacht voor praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking.BESTELLEN


Het boek kost 45.65 euro (incl. verzendkosten) is vanaf nu verkrijgbaar bij Edustore van de educatieve Uitgeverij WebEdu: BESTEL HIER
Comments


bottom of page