google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
 

Opleiding Complementaire zorg voor christelijke zorgprofessional start zaterdag 10 september 2022


'Complementaire zorg in het licht van de Bijbel' is een unieke, nieuwe deeltijdopleiding van 5 maanden voor christelijke zorgprofessionals, pastoraal medewerkers en lifecoaches. Zij kunnen de opleiding deels online volgen met behulp van zelfstudie en deels op locatie met andere cursisten (blended learning). De opleiding wordt gefaciliteerd door opleidingsinstituut Gezond & Weldoen en is bedoeld voor hbo-ers.


De lessen op locatie (6 zaterdagen) worden in 2022 weer verzorgd in samenwerking met Gerard Feller oprichter van stichting Promise, onder voorbehoud van voldoende deelnemers, in Oudewater.

De eerstvolgende voorgenomen startdatum is: zaterdag 10 september 2022.

De deeltijd opleiding duurt 5 maanden.

De studiebelasting van deze post Hbo opleiding bedraagt ca. 25 uur per maand, naast de lesdagen op locatie.De eerstvolgende startdatum is: zaterdag 10 september 2022. De deeltijd opleiding duurt 5 maanden. Inschrijven vanaf nu mogelijk.


Unieke combinatie neuropsychologie en pastoraat

“Met de opleiding willen we helderheid geven over de oorsprong van complementaire en alternatieve behandelwijzen en bijbels geïnspireerde alternatieven verstrekken. Waar het om gaat is dat God de Schepper de eer krijgt die Hem toekomt, omdat wij erop vertrouwen dat Hij als liefdevolle Vader het beste met ons en onze cliënten voor heeft. Wat in de Bijbel staat is waar. Als we onze Schepper willen eren dan betekent dit onder meer kleur bekennen, grenzen stellen en niet klakkeloos meegaan in wat seculier gangbaar is,” aldus Rosaline Ratering McDonald van opleidingsinstituut Gezond & Weldoen.


“Uniek van de opleiding is onder meer dat wetenschappelijke kennis van de neuropsychologie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit bijbelse kernwaarden zoals geestelijke volwassenheid, identiteit, relationele vaardigheden en dat er een praktische vertaling wordt geschetst richting pastoraat. De kerk als gemeenschap heeft een belangrijke rol met betrekking tot relationele vaardigheden en genezing."Geen ‘christelijk sausje’

Tot dusver ontbreekt het de christelijke zorgprofessional nogal eens aan wetenschappelijk onderzochte bijbelse opties. Van oorsprong wereldse of occult getinte complementaire geneeswijzen krijgen vanuit onwetendheid of gemakshalve nogal eens een christelijke sausje, zoals ‘Jezus Yoga’. Maar een christelijk sausje over iets wat van oorsprong niet van God is kan niet de bedoeling zijn. God de Schepper van hemel en aarde, de grote Ik ben, de Vader van onze Redder en Verlosser Jezus Christus is óók onze grote Heelmeester, de Geneesheer voor ziel, geest en lichaam. Hij is de goede Herder en Zijn schapen luisteren naar Zijn stem. In Zijn Woord vinden wij antwoorden, ook als het gaat om complementaire geneeswijzen, geneeswijzen voor ziel, geest en lichaam die hun oorsprong vinden in het allesomvattende verlossingswerk van Jezus Christus. Bekering, wedergeboorte, herstel van de relatie met God de Vader, vervulling met de Heilige Geest: Jezus maakt alles nieuw, wat kapot is heel en alles wat dood is weer levend. Dát is wat de Bijbel ons leert. Om tot diep herstel te komen hebben wij geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig - om maar eens een paar onbijbelse complementaire zienswijzen te benoemen. Er zijn geweldige bijbelse alternatieven en die komen in de opleiding aan bod.”


"Om tot diep herstel te komen hebben wij geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig - om maar eens een paar onbijbelse complementaire zienswijzen te benoemen. Er zijn geweldige bijbelse alternatieven en die komen in de opleiding aan bod.”


LIFE model

Gerard Feller, de samensteller van de opleiding, vult aan: “In de opleiding bespreken we onder meer het LIFE model van dr. Jim Wilder uit de VS. Teksten uit zijn werk met toestemming vertaald en overgenomen in de reader. De reader is alleen in combinatie met de opleiding verkrijgbaar. Jim Wilder is afgestudeerd psycholoog en theoloog en gespecialiseerd in traumaverwerking en herstel van identiteit. Hij heeft gewerkt met o.a. oorlogsveteranen en slachtoffers van seksueel en satanisch misbruik. Hij is de oprichter van Shepherds House in de VS.


Immanuël, God met ons

Met het LIFE model heeft Jim Wilder een begin gemaakt om genezing voor ziel, geest en lichaam door het verlossingswerk van Jezus Christus inzichtelijk te maken voor christelijke hulpverleners en pastoraal werkers. Immanuël, God met ons: voor ziel, geest en lichaam. Pastoraal werkers, therapeuten, leden van gebedsteams, ervaringsdeskundigen en mensen die herstellende waren, hebben samengewerkt om deze diepgaande christelijke visie op het leven uit te werken. Wilder heeft bij de formulering van het LIFE model een internationale adviescommissie geraadpleegd vanuit verschillende denominaties, tradities en achtergronden.


Gerard Feller van Stichting Promise heeft het LIFE model vervolgens in Nederland voor het eerst onder de aandacht gebracht. Hij kent Wilder persoonlijk en heeft vele uren met hem doorgebracht om de ideeën rond complementaire zorg ook in Nederland onder de aandacht van hulpverleners te brengen. Opleidingsinstituut Gezond & Weldoen faciliteert dit proces.


Thema's

De opleiding Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie, alsook het dagelijks functioneren. Thema’s die aan de orde komen zijn:

* bijbels holistische visie op gezondheid;

* complementaire geneeswijzen en bijbelse alternatieven

* introductie van het LIFE Model

* pastorale vaardigheden

Naast de theoretische achtergronden wordt in deze cursus aandacht gegeven aan praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking.

Praktische vaardigheden oefenen

Naast de theoretische achtergronden wordt in deze cursus aandacht gegeven aan praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking.Voorlichtingsfilm

In een 1.5 uur durende film geeft docent Gerard Feller een uiteenzetting over de opleiding: de globale inhoud van de lesdagen, de doelen, de didactiek en de leeromgeving.


Klik hier voor de 1,5 uur durende introductiefilm over deze unieke opleiding

Cursusdata najaar/winter 2022

Mocht u na het bekijken van de inhoudsopgave en de voorlichtingsfilm over de opleiding vragen hebben, neem dan contact met ons op.


Mail naar: opleidingen@gezondenweldoen.nl


We zijn benieuwd naar uw beweegreden om de opleiding te volgen en hoe we u verder kunnen helpen.


Cursusdata najaar 2022 (*):


Start: zaterdag 10 september 2022.


De volgende data zijn de zaterdagen 24 sept.; 8 en 22 oktober, 12 november en 3 december.


Tijden van 10 tot 16.30 uur.


Beoordeling praktijk begin 2023 (opdrachten en portfolio; uiterlijk 15 jan. 2023 inleveren).

Bij beoordeling voldoende certificaat 1 februari 2023.


Locatie: Lange Burchwal 80. 3421 SM Oudewater


(*) onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.Aanmelden / kosten (*)

De kosten van de opleiding bedragen 975,- euro inclusief btw, voor 6 lesdagen op locatie, lesboek, toegang tot de digitale omgeving, persoonlijke huiswerkbegeleiding, koffie/thee op locatie.

Aanmelden via mail: opleidingen@gezondenweldoen.nl


(*) onder voorbehoud.Download Algemene voorwaarden(*) CORONA DISCLAIMER:


Mochten er van overheidswege corona-maatregelen komen die het geven van lessen aan groepen van meer dan 5 personen op locatie verhinderen, dan bieden we de opleiding aan via een virtual classroom concept. Je kunt de opleiding dan vanuit huis volgen achter je PC. Je hebt dan een PC nodig met microfoon en camera. We hebben inmiddels goede ervaringen met online lessen.Voor informatie en aanmelden mail naar: opleidingen@gezondenweldoen.nl