google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Gerard Feller van stichting Promise gastdocent bij Gezond & Weldoen


Opleidingsinstituut Gezond & Weldoen voor christencoaches verwelkomt Gerard Feller als gastdocent vanaf september 2019. Feller (foto onder) is vooral bekend als oprichter van van stichting Promise (www.stichting-promise.nl). Hij is ook auteur van honderden artikelen en boeken over onder meer Bijbels holisme in de zorg en complementaire geneeswijzen.

Zijn meest bekende titels zijn Tovenaars van de 20/21ste eeuw, Heel de mens en Tussen Waan en Werkelijkheid. Met ingang van september 2019 verzorgt Gerard Feller (69) gastlessen bij Gezond & Weldoen, het opleidingsinstituut voor christencoaches. Daarmee breidt Gezond & Weldoen het cursusaanbod verder uit, naast de basis- en vervolgopleidingen voor Leefstijlcoaching en studiedagen over Bijbel & Voeding waarvoor in toenemende mate belangstelling ontstaat.

Missie

Gezond & Weldoen is in 2013 opgericht met als missie een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving met preventie als insteek, op basis van Bijbelse uitgangspunten. De centrale opleidingslocatie is congrescentrum Het Brandpunt in Doorn, maar ook elders in het land vinden inmiddels trainingen plaats onder leiding van CRKBO-geregistreerde vakdocenten.

Fysiotherapie, pastoraat en psychosomatiek

Gerard Feller (foto onder) heeft ruim 40 jaar ervaring als fysiotherapeut met werkzaamheden in ziekenhuizen en met een eigen praktijk op gebied van pastoraat, fysiotherapie en psychosomatiek. Hij ontwikkelde onder meer een Bijbels gefundeerde cursus omgaan met stress, die door meer dan 12.000 mensen is gevolgd. Deze cursus, ‘Heel de mens’ is qua methodiek een mix van adem- en ontspanningsoefeningen, Bijbelstudies, lofprijzing, gebed, getuigenissen en groepsgesprekken.

Gerard Feller is getrouwd met Coby. Ze hebben twee dochters, waarvan een gehandicapt is en nog thuis woont. Hun hobby’s zijn wandelen, concert- en musea bezoek en vakanties naar Zuid-Europa.

Foto: Gerard Feller

'Nieuwe input'

In 2000 kwam Feller in Canada tijdens een congres over traumaverwerking in contact met dr. Jim Wilder, een Amerikaanse neuropsycholoog en theoloog. Jim Wilder heeft ontwikkelingspsychologie en neurofysiologie geïntegreerd in de psychosomatiek en pastorale hulpverlening en benoemde dit als het LIFE model.

Hij zegt: “Deze ontmoeting en de vele gesprekken die daarna volgden gaven mijn werk als psychosomatisch fysiotherapeut een nieuwe input. Het gaat om een nieuwe manier van lichaamsgericht oefenen, met non-verbale oefeningen en sensomotorische therapie.”

LIFE model

“Het LIFE model is een Bijbels holistisch model waarin plaats is voor zowel onze geestelijke groei in volwassenheid als ons herstel. Naast professionele hulp is er aandacht voor hulp in een christelijke gemeenschap waar aandacht is voor de zwakke, met Christus als middelpunt. Het LIFE model is een gemeenschappelijke benadering van verschillende disciplines en bedieningen voor counseling, herstel en re-integratie, pastorale zorg, gebeds- en bevrijdingsbedieningen, innerlijke genezing, opvoeding van kinderen en zorg voor het lichaam en gezondheid. Men noemt dit: 'leven naar Gods plan'en ‘worden zoals Jezus het bedoeld heeft'.”

Feller introduceerde Wilder in Nederland bij diverse christelijke zorginstellingen. Onder meer De Hoop in Dordrecht, Het Heil des Volks in Amsterdam en Verslavingsklinieken van het Leger des Heils in Apeldoorn werken nu met met Bijbels holistische LIFE model.

Meer informatie over het LIFE model vindt u hier >>> artikel Promise LIFE model

Cursusaanbod

Geïnteresseerde zorgverleners en coaches kunnen in 2020 via opleidingsinstituut Gezond & Weldoen kennismaken met het LIFE model.

De studiedag over het LIFE model maakt deel uit van de 4-daagse opleiding Complementaire geneeswijzen in het licht van de Bijbel op dinsdagen in maart en april 2020. Deze 4-daagse opleiding is in het leven geroepen voor christelijke leefstijlcoaches en andere zorgverleners, die vanuit Bijbelse basisprincipes hun vak willen uitoefenen.

Contact

Voor meer informatie en aanmelding zie: Gezond & Weldoen/cursusaanbod.

of mail naar info@gezondenweldoen.nl t.a.v. Rosaline Ratering McDonald, oprichter/opleidingencoördinator.

bottom of page