google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Hoe zit het per 1 januari 2019 met vergoedingen voor begeleiding op het gebied van een gezond eten e

Of je nou bij de 'nieuwe' GLI of leefstijlcoach, de diëtist of gewichtsconsulent op zoek gaat naar een gezondere fittere versie van jezelf: het aanleren van een gezond eet- en leefpatroon op basis van blijvende gedragsverandering staat centraal. Wonderpillen bestaan niet, je moet vooral zelf aan de bak.

Professionele ondersteuning door goed opgeleide en ervaren professionals zorgt voor een grotere kans op blijvend succes. Voorwaarde: je bent intrinsiek gemotiveerd om te veranderen en je gaat daadwerkelijk aan de slag met je goede voornemens.

Vergoedingen

Vraag je af: wie van de drie past het best bij jou? De vergoedingen via de zorgverzekeraar verschillen nogal en zijn niet altijd even helder.

GLI

De GLI is de nieuwe behandeling gericht op leefstijl die per 01-01-2019 vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een GLI is een combinatie van behandelingen gericht op een totaalpakket van gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en zo nodig individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen. Alleen GLI’s die bewezen effectief zijn, worden vergoed. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) beoordeelt leefstijlinterventies op hun effectiviteit. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars zal zijn terug te lezen welke leefstijlinterventies zij vergoeden.

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een gratis GLI-traject. In 2019 hebben de zorgverzekeraars budget voor ongeveer 8000 verzekerden, terwijl de nood die is ontstaan door ongezonde leefstijl vele malen groter is. De huisarts bepaalt dit aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig door naar een zorgverlener. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Heb jij overgewicht (BMI>25) en (een verhoogde kans op) diabetes of een hart en vaatziekte? Of heb je obesitas (BMI >30)? En ben je boven de 18? Dan mag je in principes gratis meedoen.

GLI teams

De GLI teams zijn op dit moment echter nog niet overal goed ingeregeld.

De Vereniging Arts en Leefstijl is bezig met het in kaart brengen van leefstijlcoaches die bevoegd zijn om een GLI traject aan te bieden. Op de kaart zijn de aanbieders, momenteel nog maar enkele tientallen, in beeld gebracht. Zie overzicht aanbieders GLI zorg.

Diëtisten

Voor begeleiding naar een gezond eet- en leefpatroon kun je uiteraard ook terecht bij een diëtist. Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij gezondheid als ziekte. Bij een diëtist kun je terecht voor voedingsbegeleiding bij medische klachten zoals o.a. de ziekte van Parkinson, oncologische aandoeningen, een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes mellitus, voedselallergie, ondervoeding, overgewicht maar ook voor je voedingsvragen bij een gezond voeding- en eetpatroon.

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Om precies te zijn krijg je een vergoeding voor slechts de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

Nederland telt ruim 2000 gediplomeerde diëtisten.

Gewichtsconsulenten

Dan zijn er nog de gewichtsconsulenten, al dan niet aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. De BGN-gewichtsconsulent is de professional voor een gezond eet- en leefpatroon, die direct toegankelijk is voor tot dusver 'gezonde mensen', zonder doorverwijzing.

Preventie

De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezonder eet- en leefpatroon. De gewichtsconsulent speelt een grote rol bij preventie, het voorkómen van nog meer ellende en ziekte door ongezonde voeding of een ongezond leefpatroon.

Een verwijzing door een huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig. Daarmee is de BGN-gewichtsconsulent laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die advies of begeleiding wil op het gebied van gewichtsbeheersing.

De vergoeding loopt via de aanvullende verzekering en komt niet te laste van je eigen risico

Er zijn ruim 1500 beroepsbeoefenaars bij de BGN aangesloten.

Kijk hier voor een BGN geregistreerde gewichtsconsulent in jouw omgeving: zoek een BGN consulent

bottom of page