google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Als de gezondheidszorg je ziekste bedrijfstak is, moet je dan niet eens gaan nadenken over betere pr

Het ziekteverzuimpercentage kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op 4,9 procent. De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd was in het eerste kwartaal van 2007. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het hoge verzuimpercentage ligt vermoedelijk aan de griepepidemie begin dit jaar. De epidemie duurde volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van half december 2017 tot in april 2018. De cijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Het laagste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd gemeten in het derde kwartaal van 2013.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal verreweg het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5 procent lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. In verpleeg- en bejaardentehuizen werden zelfs 77 van de 1.000 werkdagen verzuimd (7,7 procent). In de horeca ligt het aantal ziekmeldingen met 2,3 procent het laagst.

Reden verzuim

Uit cijfers van 2017 blijkt dat griep of verkoudheid de meest genoemde reden is van ziekte. Het levert echter niet het meeste verzuim op. Mensen die zich ziek melden vanwege griep of verkoudheid gaan na gemiddeld drie dagen weer aan het werk. Is het verzuim vanwege een psychische reden, bijvoorbeeld een burn-out of overspannenheid, dan duurt het gemiddeld 57 dagen.

Lees meer op: GezondheidsNet.nl

bottom of page