google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Wat zeggen de politieke partijen eigenlijk over gezonde voeding?


Wat zeggen de politieke partijen aan de vooravond van de verkiezingen eigenlijk over gezonde voeding? De meest opvallende standpunten: de PVV schrijft geen letter over gezonde voeding, de Partij voor de Dieren verreweg het meest, maar vooral met het oog op dierenwelzijn. Het CDA en PvdA willen graag afspraken met producenten, GroenLinks en ChristenUnie willen wetgeving.

Christen Unie pleit onder meer voor wetten voor minder vet, zout en suiker in voeding; begrijpelijke productinformatie op het etiket en voeding als integraal onderdeel in zorg(opleidingen).

Preventie

Foodwatch, de consumentenorganisatie die eraan bijdroeg dat zaken als op kinderen gerichte marketing en onduidelijke etiketten op de politieke agenda kwamen, waarschuwt voor het grote vertrouwen dat veel partijen hebben in het zelfregulerend vermogen van de voedselindustrie. Woordvoerder Sjoerd van de Wouw: „Minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) heeft vier jaar lang gewaarschuwd voor groeiende zorgkosten. Maar suiker-, zout- en vet-reductie wordt nog steeds aan de fabrikanten overgelaten. En dat terwijl preventie de goedkoopste manier is om op zorgkosten te besparen.”

Hieronder een overzicht van de meest opvallende standpunten:

VVD

‘Geen vet- of suikertaxen of betuttelende etikettering’

PvdA

Wetgeving voor voedseletiketten

Voedseleducatie

Verbod op ongezonde reclame en kindermarketing

Afspraken met industrie over gezondere voeding

SP

Tegen reclame en marketing gericht op jongeren

Verviervoudiging van de omzet van biologische voeding

Preventieve middelen (zoals tegen overgewicht) in het verzekerde pakket

CDA

„De verantwoordelijkheid voor een gezond voedingspatroon ligt bij mensen

(of ouders) zelf.”

Afspraken met voedingsproducenten over gezondere voeding

Een aparte minister voor landbouw, natuur en voedsel

D66

Kinderen beschermen tegen marketing

Vleesconsumptie terugdringen

ChristenUnie

Wetten voor minder vet, zout en suiker in voeding

Begrijpelijke productinformatie op het etiket

Voeding als integraal onderdeel in zorg(opleidingen)

GroenLinks

Hoog btw-tarief voor vlees

Wettelijke normen voor zout, suiker en vet als de huidige convenanten niet tot gezondere voeding leiden

Partij voor de Dieren

Schoolfruit en gezonde maaltijden op school

Geen reclame voor vlees en zuivel

Etiketten met herkomst en gezondheidsrisico’s van vlees en vis

Geen btw op gezonde (bio)producten

bottom of page