google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

'Vind rust in je ziel' met Dokter Noortje op zaterdag 13 mei in Doorn


Ontspan… relax… geniet van het leven. Wat doe je met deze woorden als je het gevoel hebt dat je niet kúnt ontspannen, ook al zou je niets liever willen? Dat je het gevoel hebt dat je aan het ‘overleven’ bent in plaats van dat je van het leven geniet zoals de Here Jezus het voor ons bedoeld heeft?

Kom dan naar de lezing van dokter Noortje Gooskens (foto) op 13 mei tijdens het Ontspan je fit event van Gezond & Weldoen bij Het Brandpunt in Doorn. De lezing van dokter Noortje Gooskens, psychosociaal therapeut, arts en christen, gaat over wat je eraan kunt doen om je hart te genezen. De titel is: Vind je rust in je ziel.

Dokter Noortje is gespecialiseerd in de heling van gebroken harten. “Verwerking van diepe pijn uit het verleden is nodig voordat je wérkelijk Gods rust en vrede kunt ervaren. Al het andere blijft een pleister op de wond, als de ware Heelmeester er niet bij mag of kan," aldus dokter Noortje.

"Hoe eerder je de waarheid hierover ontdekt hoe beter voor de kwaliteit van je leven. Mensen die aan het ‘overleven’ zijn, leven voortdurend onder hoge spanning. Ze zijn steeds bezig met het verdiénen van een bestaansrecht. Daar gaat ontzettend veel energie in zitten! Psychische, geestelijke als lichamelijke klachten, kunnen ontstaan door een gebroken hart. Dit kunnen klachten zijn waarvan artsen zeggen: het zit tussen de oren, we kunnen de oorzaak niet vinden. Voorbeelden op het lichamelijke vlak zijn spierziekten zoals fibromyalgie, die hun oorsprong vaak hebben in traumatische ervaringen in de kindertijd. Ander voorbeelden, op het psychische vlak zijn angststoornissen en depressieve klachten. De pijn, het overleven daarvan en de open deur naar de demonische wereld zijn elementen die besproken worden."

Vérstrekkende gevolgen

"Pijn in de kindertijd kan verstrekkende gevolgen hebben voor het alledaagse leven. Pijn kan zó erg zijn dat je in al vroeg in je bestaan een ongezonde gedachtegang, angststoornissen of destructief gedrag ontwikkelt om die pijn koste wat het kost te vermijden. Je beseft echter niet dat die gedachtegang of dat gedrag je juist gevangen houdt en zieker en zieker maakt. Je denkt dat je het nodig hebt om te overleven en je zult het daarom uit jezelf nooit zomaar loslaten. Het is niet voor niets dat de Here Jezus is gekomen om gebrokenen van hart te genezen en gevangenen te bevrijden.”

Workshop

De lezing van dr. Noortje is centraal voor iedereen, in de middag. “We hebben allemaal wel een stukje in ons hart dat gebroken is en heling nodig heeft.” De mogelijkheid bestaat te kiezen voor een workshop voor praktische verdieping aansluitend na de lezing. Een gebedsteam met ervaren ministrie-werkers is bij Het Brandpunt aanwezig.

Over dokter Noortje

Noortje Gooskens (geb. 1951) woonachtig in ‘s-Gravenzande is op 18 jarige leeftijd in Amerika tot persoonlijk geloof gekomen. Ze studeerde medicijnen in Nijmegen en was daar zeer betrokken bij de christelijke studentenbeweging Ichtus.

In 1982 uitgezonden als zendingsarts naar Belgisch Congo. Hier kreeg ze te maken met de onzichtbare wereld. Omdat de geloofs- gemeenschap waar ze toen tot behoorde, hier geen antwoord op had, is zij een zoektocht begonnen naar haar identiteit in Christus en wat wij vermogen ten opzichten van mensen die zo overduidelijk bezet gebied waren.

Toen zijn in 1991 terug kwam in Nederland kreeg zij een boek cadeau van Neil Anderson De Bevrijder, vielen vele geestelijke puzzelstukjes in elkaar. Maar ze ontdekte dat een verdiepende studie naar de samenhang tussen de ziel en de geest, nodig was. Daarom volgde ze de opleiding tot psychosociaal therapeut. Sindsdien heeft zij veel mensen geholpen en les gegeven met behulp van het lesmateriaal van Neil Anderson en deze opleiding.

Dokter Noortje is er van overtuigd dat iedere christen het gedachtegoed met betrekking tot zijn identiteit in Christus moet kennen. Daarom is zij ook heel blij dat de waarheid omtrent wie wij in Christus geworden zijn, nu verwerkt is in een discipelschapscursus van Freedom in Christ. Zij is nu werkzaam als psychosociaal therapeut en is bestuurslid van de Stichting Freedom in Christ Nederland.

bottom of page