google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Steeds meer ex-COVID19 patiënten spreken zich uit: 'Wij zijn genezen met Ivermectine'

Steeds meer ex-Covid19 patiënten, die ernstig ziek waren en binnen een paar dagen opknapten met het geneesmiddel Ivermecine, laten hun stem horen. De heer J. Theune (56) uit Zeeland dankt God dat hij genezen is van Covid19. Hij gebruikte in overleg met Zelfzorgcovid19 het medicijn Ivermectine en schreef er een testimonial over (zie verderop). In Nederland hoor je verder niet of nauwelijks iets over het geneesmiddel. En daar is een reden voor. Fasten your seatbelts en lees mee. Inclusief pdf standpunt Nederlands Huisartsen Genootschap.


Op de website Zelfzorgcovid19 hebben J. Theune en andere ex-Covid19 patiënten een platform gekregen, om hun bevindingen vrijuit te kunnen delen. De reguliere media – ook wel Main Stream Media (MSM) genoemd - spreken immers niet of nauwelijks over positieve bevindingen met het geneesmiddel Ivermectine . Toch willen de ex-Covid19 patiënten hun verhaal graag kwijt en wat ze te vertellen hebben is de moeite waard om aan te horen.


Steeds meer huisartsen werken mee aan het verstrekken van Ivermectine want, zo zeggen deze artsen: de Covid19 patiënt geneest, ziekenhuisopname is niet nodig, ziekenhuizen raken niet nog meer belast en meer bedden kunnen beschikbaar blijven en voor niet-Covid19 gerelateerde aandoeningen.


WAAROM DIT ARTIKEL?

Hoewel Gezond & Weldoen zich primair richt op het voorkomen van ziekte door preventie, wil ik u onderstaande informatie niet onthouden. Het vroegtijdig inzetten van Ivermectine kan mensenlevens redden en voorkomen dat de capaciteit op de IC's in de ziekenhuizen nog verder onder druk komt te staan. Door de bezuinigen in de zorg is er in 2022 een tekort van 15.000 (!) verpleegkundigen en er zijn de afgelopen 1.5 jaar zo'n 1000 IC-bedden verdwenen. Preventie én vroeg behandeling met (o.a.) Ivermectine zou dus wel eens erg belangrijk kunnen zijn.


WETENSCHAPPELIJKE BEWIJZEN STAPELEN ZICH OP...

De bewijzen van de effectiviteit van Ivermectine stapelen zich wereldwijd met de dag op. Eenieder die Ivermectine 'smalend' wegzet als ‘enkel paarden ontwormingsmiddel’, maakt zich mijns inzien schuldig aan het verspreiden van desinformatie en zou daarop aangesproken moet worden. Voor onderbouwing en wetenschappelijke bronnen zie onder meer geraadpleegde bronnen onderaan dit artikel. Op onder meer #c19ivermectin_com is totaal overzicht van alle wetenschappelijke literatuur te vinden. Hier nog meer fact checked informatie.


WAAROM WORDT IVERMECTINE TEGENGEWERKT?

De vraag rijst uiteraard: waarom wordt een brede uitrol van Ivermectine als geneesmiddel voor Covid19 in Nederland tegengewerkt? Andere landen, zoals deelstaten in India, Japan en Mexico, zetten Ivermectine al langer succesvol in in de strijd tegen Covid19.

De meest gehoorde verklaring is dat de werkzaamheid van Ivermectine niet of onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Dat argument wordt met de dag ongeloofwaardiger. Het lijkt erop dat er iets anders aan de hand is.

Iemand op Twitter (@eh_den) beweert een kopie te hebben gekregen van een van de productie- en leveringsovereenkomsten van fabrikant Pfizer voor het vaccin. Hij legt uit dat Albanië het land was dat het vertrouwelijke contractdocument niet goed genoeg beschermde. Hij schrijft dat hij bij Big Pharma heeft gewerkt en in zijn carrière veel contracten heeft bekeken, en vindt dat dit document hem zo echt mogelijk lijkt.

Hij legt uit dat hij op een document stuitte, genaamd KONTRATEN-E-PLOTE, wat zich vertaalt naar 'Lees het volledige contract'". Hij zegt: "Als je je afvroeg waarom Ivermectine werd onderdrukt, nou, dat is omdat de overeenkomst die landen met Pfizer hadden hen niet toestaat om aan hun contract te ontsnappen, waarin staat dat zelfs als er een medicijn wordt gevonden om COVID19 te behandelen, het contract niet kan worden ontbonden.


BOM ONDER VACCINATIEBELEID

Mag er juridisch gezien gevaccineerd worden als er als een bewezen effectief medicijn bestaat tegen Covid19? Mag er ethisch gezien gevaccineerd worden als er als een bewezen effectief medicijn bestaat tegen Covid19? Big Pharma - en allen die in haar kielzog meevaren - hebben er belang bij stil te houden of belachelijk te maken dat Ivermectine wel degelijk werkt. Waarom? Het antwoord is niet zo moeilijk. Aan vaccinaties wordt veel meer verdiend dan aan een bestaand geneesmiddel. De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard (!).

De bewezen effectiviteit van Ivermectine betekent ondermijning van de belangen van Big Pharma en daarmee samenhangend het huidige vaccinatiebeleid.


HUISARTSEN EN HUISARTSENGENOOTSCHAP

Behalve dat steeds meer ex-Covdi19 patiënten hun mond open doen over de werkzaamheid van Ivermectine, is er nog meer opvallend nieuws. De Algemene Nederlandse vereniging voor Burger Belangen (de ANBB) is op dit moment opnieuw in gesprek met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHS) De vereniging wil dat de NHS het negatieve advies aan huisartsen die Ivermectine willen inzetten, omzet in een neutraal advies. De NIH (National Institut of Health)- waarop het NHG leunt met betrekking tot. onderzoeksresultaten en advies - raadt het gebruik noch aan noch af (zie hier standpunt NHS, pdf blz. 4).

Het NHG raadt het off-label voorschrijven af voor alles wat off-label is. Dat is niet per se vreemd. Wat wel vreemd ois, is dat ondanks het neutrale advies van het NIH, de NHG met een boete dreigt voor huisartsen die wel met Ivermectine willen werken.

Het aantal huisartsen dat Ivermectine ‘off label’ voorschrijft stijgt. Maar er zijn ook nog behoorlijk wat huisartsen die bang zijn voor een boete. Bij Covidzelfzorg zijn artsen aangesloten die niet bang voor zijn en wel off-label Ivermectine voorschrijven als de patiënt erom vraagt.


TESTIMONIALS

Naast de wetenschappelijke onderbouwingen zijn er nu dus steeds meer genezen patiënten die hun ervaringsverhalen publiekelijk delen, in de hoop daarmee levens te redden van anderen.

Eén van de recente verhalen, van de heer Theune, staat hieronder met toestemming van de bron (Zelfzorgcovid19) beschreven.


De heer J. Theune (56) uit Zeeland schrijft:

Mijn vrouw kreeg in de loop van maandag 12 juli klachten en een zelftest gaf eind maandagmiddag aan dat zij positief was. Mijn zelftest was overigens negatief.

Dinsdagmorgen voelde ik me echter ook niet lekker. Ik kreeg rillingen en heb me samen met mijn vrouw dinsdagmiddag laten testen bij de GGD.

Woensdag kregen we de uitslag dat we beiden positief waren.

Mijn klachten bestonden de eerste dag (dinsdag) uit rillingen, verhoging/koorts, kortademigheid na traplopen en vooral heel snel moe.

Ondanks de klachten heb ik nog wel tot de 10e dag thuis kunnen doorwerken.

Daarna werden de klachten zoals koorts, hoofdpijn en vooral de moeheid te veel om nog langer door te kunnen werken. Dus heb ik me na anderhalve week ziek gemeld.

De site Zelfzorgcovid19.nl volgde ik al langere tijd, daarom wist ik welke middelen ik moest aanschaffen.

Al langere tijd slikte ik vitamime C en D en dat heb ik toen ik positief getest was aangevuld met Quercetine, Selenium en Zink.

Omdat ik koorts bleef houden en niet echt opknapte, en ik met mijn diabetes type 1 toch in de risicogroep zit, heb ik het formulier ingevuld op de site van Zelfzorgcovid19.

Vervolgens werd ik gebeld door een arts die schreef een recept voor Ivermectine wat ik moest indienen bij een door de arts opgegeven apotheek.

Op zaterdag 24 juli kreeg ik de Ivermectine via de post toegestuurd. Diezelfde dag nog heb ik de door de arts voorgeschreven hoeveelheid tabletten ingenomen en op dag 3 na ontvangst nog een keer.

Opvallend was dat de klachten vanaf dag 1 al verminderden en de dagen daarna knapte ik steeds verder op. Maandag 2 augustus was ik gelukkig weer in staat om naar mijn werk te gaan.


Met een dankbaar hart fiets ik weer iedere dag 14 kilometer heen en terug naar mijn werk.

Ik bid tot God dat Hij dit initiatief zal zegenen en dat er mensen geholpen mogen worden door Ivermectine.De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!


WAT BETEKENT DIT ALLES VOOR U ALS LEZER?

Wat betekent dit alles voor u áls u ziek wordt door Covid19? Het is van groot belang dat u - of u nu gevaccineerd bent of niet - met hulp van een gezonde leefstijl uw immuunsysteem op peil houdt. Meer daarover kunt u onder meer hier lezen en ook hier.

Voor álle mensen geldt dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een betere immuniteit en betere gezondheid, in alle omstandigheden. Een gezonde leefstijl helpt aantoonbaar om de risicogroep kleiner te maken en gezonde mensen weerbaar te houden. Download hier pdf Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde (*)

Mijn gratis e-book De 12 basics voor een gezond leven kun u hier downloaden: De 12 basics voor een gezond leven.


(*) Bron rapport Leefstijlgeneeskunde: Lifestyle4Health. Deze organisatie streeft ernaar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.


Mocht u toch (flink) ziek worden van Covid19 dan is het belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met het innemen van Ivermectine pillen om erger te voorkomen. Ga naar uw huisarts en overleg met hem of haar. Werkt uw huisarts niet mee neem dan contact op voor een second opinion met Zelfzorgcovid19.nl

Het is van groot belang dat u - of u nu gevaccineerd bent of niet - met hulp van een gezonde leefstijl uw immuunsysteem op peil houdt. Voor álle mensen geldt dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een betere immuniteit en betere gezondheid. Mijn gratis e-book De 12 basics voor een gezond leven kun u hier downloaden: De 12 basics voor een gezond leven.


Gepubliceerd door Gezond & Weldoen op 4 november 2021Geraadpleegde bronnen o.a.:


https://zelfzorgcovid19.nl/nieuwsA Covid lifeline is being served, fact checked by dr. Joseph MercolaWebinar FLCC (1 uur en 24 minute) d.d. 15 april 2021 via Groene Rekenkamer
https://c19early.com/


© De schrijfster van dit artikel Rosaline Ratering McDonald (Arnhem, is voormalig journaliste. Ze werkte onder meer voor Reed Business Information en was daarna als freelancer lid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten tot 2011. Ze is de oprichtster van opleidingsinstituut Gezond & Weldoen voor christen leefstijlcoaches (2013), CRKBO geregistreerd vakdocent leefstijl coaching , gediplomeerd voedingsdeskundige, KABIZ geregistreerd Stoppen Met Roken Coach en grondlegster van Leefstijlplan natuurlijk in balans (www.gezondeleefstijlcoach.nl). Ze is mede-oprichtster van Stichting Gratis Gezond (www.stichtinggratisgezond.nl). Samen met andere professionals zet zij zich in voor een gezonde en rechtvaardige samenleving.


Comments


bottom of page