google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
 

Vanaf 2023 nieuwe opzet Gezond & Weldoen Leefstijlcoach-A
Gezond & Weldoen verzorgt een unieke opleiding leefstijlcoaching voor een specifieke doelgroep: gemotiveerde mannen en vrouwen met een passie voor het uitdragen van een gezonde leefstijl met het verlangen om in de eigen invloedssfeer anderen daarmee van dienst te zijn, vanuit een professioneel onderbouwd en Bijbels geïnspireerd programma.


Met ingang van 2023 is er sprake van een nieuwe opzet. Je kunt vanaf nu kiezen uit twee opties: variant A (met STAP onderwijsbudget, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring NRTO) voor klassikaal onderwijs op 6 zaterdagen in september tot en met december 2022, thuisstudie en examen (14 januari 2023). Variant B is een uitbreiding met 5 maanden persoonlijke praktijkondersteuning, voor de begeleiding van proefcliënten, en ondersteuning bij het opzetten van een freelance- of zzp-bedrijf als je dat zou willen. De vervolgopleiding (Gezond & Weldoen Leefstijlcoach-B) komt niet voor vergoeding via de STAP regeling in aanmerking omdat het voornamelijk coaching betreft. De kosten van de opleiding Gezond & Weldoen Leefstijlcoach-A met ingang van september 2022 bedragen 975,- euro incl. btw.


De nieuwe opzet verlaagt vooral de financiële drempel voor geïnteresseerden om deel te kunnen nemen. Ook zonder eventuele subsidie is het nu aantrekkelijker om deel te nemen voor een grotere doelroep. Meer weten?

In mei, september, oktober en november 2022 zijn er voorbereidende online bijeenkomsten.Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor christencoaches, pastoraal werkers, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, fitnessdeskundigen, onderwijsdeskundigen, voedingsdeskundigen (BGN-geregistreerd), fysiotherapeuten en diëtisten en personen die daarvoor in opleiding zijn. Na de opleiding maak je deel uit van ons netwerk en zet je je in voor de verspreiding van de missie en visie.


Relevante vooropleiding/niveau

Het niveau van de opleiding Gezond & Weldoen Leefstijlcoach-A is mbo/hbo. We hechten waarde aan het kunnen reflecteren op het eigen (coach-)gedrag. De opleiding is praktijkgericht. Als je een medische achtergrond hebt en/of gewichtsconsulent, diëtist of fitnesscoach bent zal de opleiding deels qua kennis overlappen wat je al weet. De verdieping zit hem voor jou in het bijbelse fundament en het aanleren van coachvaardigheden.

Wij vinden je motivatie, je inzet en liefde voor de medemens belangrijker dan eerder behaalde diploma's.


Wat kun je ermee?

Wat je met de opleiding in de praktijk kunt, lees je hier: wat kan ik met de opleiding Gezond & Weldoen Leefstijlcoach in de praktijk. Samen willen we, vanuit onze liefde voor God en onze medemensen, een fundamenteel verschil maken in de samenleving. Tijdens de opleiding leer je hoe je cliënten in hun kracht kunt zetten voor een blijvend gezonde leefstijl voor lichaam en geest.


Bijbelse leefstijl coaching: wat is dat?

Leefstijl coaching gaat over gedragsverandering en gedrag heeft onder meer te maken met hoe je denkt. Hoe je denkt heeft te maken met waarvan je diep van binnen bent overtuigd. Uiteraard gaan we het in de opleiding hebben over gezonde voeding, ontspanning en het nut van bewegen, maar ook en vooral: hoe kun je cliënten coachen om tot gedragsverandering te komen.

De bijbelse verdieping geeft een unieke meerwaarde aan de opleiding. We kijken naar wat de Bijbel zegt over identiteit en verbinding met God, je naaste en jezelf, gezonde voeding, spanning en ontspanning.


Inhoud en vorm Gezond & Weldoen Leefstijlcoach-A

De opleiding Gezond & Weldoen Leefstijlcoach- A gaat over leefstijl en leefstijlcoaching. De cursist leert hoe hij/zij cliënten kan coachen richting een gezondere leefstijl op basis van gedragsverandering en het maken van gezondere keuzes. De cursist leert coachen en omgaan met weerstanden, met gebruik making van specifieke (op leefstijl gerichte) coachtools en motiverende gespreksvoering, vanuit een (bijbels) holistische benadering. Voor het vakgebied leefstijl is dit uniek in Nederland.


Onderwijsvorm: blended learning

- theorie ( 6 groepslessen op locatie + examen)

- twee webinars van 1.5 uur

- persoonlijke digitale leeromgeving

- lesboek Rotsvast

- unieke Gezond & Weldoen coachtools, checklists en vitaliteitscheck


Inhoud:

a) kennismaking theorie en praktijk coaching in het algemeen en leefstijl coaching in het bijzonder

b) basiskennis van de BRAVO leefstijlbasics (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) uitgaande van erkende richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en het Kenniscentrum Sport & Bewegen

c) module Bijbel & voeding

d) module Leefstijlplan natuurlijk in balans

e) adem- en ontspanningsoefeningen;

f) meer over yoga en tikva

g) kennismaking met het G-eetplan van zorgverzekeraar Prolife

h) kennismaking met het 24-weken plan Vitaal met de Bijbel
Studiebelasting

De studiebelasting voor de opleiding bedraagt naast de lessen op locatie 5 tot 10 uur per week. (thuisstudie).

Totaal incl. examen 125 uur.


Studiepunten BGN

Aanvraag studiepunten voor leden van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland is in behandeling


Data

De eerstvolgende startdatum voor deze opleiding is zaterdag 3 september 2022. Hoe eerder je aangeeft dat je belangstelling hebt, hoe beter. We werken met kleine groepen van minimaal 7 en een maximaal 12 cursisten groep.Locatie

De lessen worden gegeven op zaterdagen, bij Sport- & Healthcentre TESQUA, Horsterweg in 3 Ede.


Tijden

Van 10 tot 16.30 uur


Kosten

De kosten van de basisopleiding (A) bedragen 975,- euro incl. btw.

Een eventueel vervolgtraject kost 595,- euro (persoonlijke supervisie).Cursusdata Gezond & Weldoen Leefstijlcoach-A 2022 (*)

De startdatum in het voorjaar 2023 is zaterdag 11 maart De vervolgdata zijn: 25 maart, 14 april. 15 mei, 3 juni en 17 juli. Ook zijn er 2 webinars (Yoga ja, yoga nee?! en Tikva; en uitleg Leefstijlplan natuurlijk in balans voor gediplomeerde coaches).

Examen: zaterdag 1 juli 2023..

.

(*) Onder voorbehoud van voldoende deelnemers om de opleiding kostendekkend aan te kunnen bieden.Tip: meld je aan voor de online informatie-avond op woensdag 4 mei 2022

Geef je op voor onze online studie informatie avond op woensdag 4 mei i (webinar met uitleg visie/missie; lesinhoud en informatie aanvragen STAP onderwijsbudget).

Wil je je aanmelden voor de opleiding, dan volgt eerst nog een persoonlijk gesprek.

Wat beweegt jou om te kiezen voor de bijbelse verdieping rond het thema leefstijl en leefstijlcoaching? We willen het graag weten! Onze cursisten erkennen de Bijbel als Gods Woord en respecteren de bijbelse uitgangspunten.


Interesse?

Mail naar: info@gezondenweldoen.nl t.a.v. Rosaline McDonald-Ratering.


Download Algemene Voorwaarden en lesdoelenGezond & Weldoen: méér dan een opleider

Gezond & Weldoen is méér dan een leefstijlopleider. Wij zijn er ook voor je na de opleiding en bieden andere unieke punten van meerwaarde in jouw voordeel.

Lees hier over de 7 highlights van Gezond & Weldoen. Onze steun aan goede doelen is in de basis van leefstijl coaching verwerkt omdat dit in lijn is met Gods plan voor de mensheid en Zijn schepping. Samen kunnen we een verschil maken met eeuwigheidswaarde.Samen kunnen we een verschil maken met eeuwigheidswaarde.CORONA DISCLAIMER:

Mochten er van overheidswege corona-maatregelen komen die het geven van lessen aan groepen van meer dan 7 personen op locatie verhinderen, dan bieden we de theorie lessen online aan met behulp van interactief groepsonderwijs.