google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Gezond & Weldoen en Stichting E-pastoraat: samen maken we nóg meer gezond verschil


Gezond & Weldoen faciliteert leefstijlopleidingen voor christencoaches en trainingen voor eenieder die meer wil weten over wat de Bijbel zegt over gezondheid voor geest, ziel en lichaam. In vieren dit jaar (2023) ons 10-jarig jubileum. In de afgelopen jaren mochten we reeds veel pioniers toerusten. Steeds meer christencoaches sluiten zich nu bij ons aan. Samen maken we steeds meer een gezond verschil in het hele land!


Eén van onze aspirant-leefstijlcoaches is Wieke Veenstra uit Hengelo (O). Zij is medewerker op de spoedeisende hulp, maar haar hart gaat uit naar het fulltime begeleiden van mensen in nood op een dieper, ‘wezenlijk niveau’. Als directeur van de ANBI stichting E-pastoraat vindt zij daarin een weg. Stichting E-pastoraat bestaat dit jaar net als Gezond & Weldoen 10 jaar. We zijn in gesprek over samenwerking, met als doel samen nog meer gezond verschil te kunnen maken voor geest, ziel en lichaam.


Bekijk hier het filmpje van Stichting E-pastoraat:

Op de website van de stichting staat een pakkend filmpje over het werk van Wieke en haar team. Bekijk het hier:Wieke Veenstra (foto) van Stichting E-pastoraat

wil Licht en liefde doorgeven


Lees hier meer over Wieke Veentra en haar keus om via Gezond & Weldoen de bijscholing te volgen voor IMPACT leefstijltrainer. De inhoud van deze training is ‘bible proof’. IMPACT leefstijltrainers kunnen onder meer worden ingezet bij bedrijven en organisaties voor meer duurzame inzetbaarheid. Daarvoor zijn subsidies beschikbaar. Hieronder beantwoordt Wieke 10 persoonlijke vragen.1. Wie is Wieke Veenstra? Vertel!


“44 jaar geleden ben ik geboren in Ten Post, Groningen. In de beroemde horror winter van 1979! Na drie jaar zijn we verhuisd naar Drachten en toen ik acht was naar Pretoria, Zuid-Afrika. Op mijn 15e ben ik teruggekeerd in Nederland, waar ik een paar jaar later Jan tegenkwam en met hem ben ik inmiddels bijna 21 jaar getrouwd. Na ons trouwen zijn we in Hengelo gaan wonen, omdat Jan hier een baan had gevonden. Ik ben hier toen in het ziekenhuis gaan werken. We hebben twee kinderen, een jongen en een meisje van alweer 17 en 13 jaar! Sinds 2013 ben ik betrokken bij e-pastoraat, waar ik in 2016, samen met een collega, directeur ben geworden. Daarnaast werk ik op de Spoedpost Huisartsen in Twente.”2. Wie of wat is jouw passie en missie? Waar word je blij van?


“Het verhaal van mensen raakt mij en het verhaal van Jezus raakt mij daarom nog meer. Hij is niet gekomen om te oordelen, maar om de wereld te redden. Zijn zoekende en reddende liefde is mijn drijfveer. Het is zo belangrijk dat we onszelf leren zien zoals God ons ziet! Misschien is onze grootste uitdaging in dit leven wel tevoorschijn komen en worden wie we echt zijn. Worden wie God zegt dat we zijn. Daarom ligt mijn hart ook bij e-pastoraat! Jezus zegt in Johannes 8: 12: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Hij zegt dit nadat de Farizeeën een overspelige vrouw bij hem hebben gebracht. Hij veroordeelt haar niet, want Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Hij wil met zijn licht in de donkere schuilhoeken van ons hart schijnen, zodat we tevoorschijn komen en worden zoals we bedoeld zijn! Hij wil dat we hem gaan volgen, zodat we niet meer in de duisternis lopen, maar licht hebben dat leven geeft. Zodat wij het licht voor de wereld worden. Dat is het licht en de liefde die ik door wil geven, ook via e-pastoraat. De verhalen zijn vaak schrijnend. Ik vind het mooi dat ik iemand onvoorwaardelijke aanvaarding kan geven, dat ik de zoekende liefde van Jezus mag laten zien, zodat pijnlijke verhalen in het licht kunnen komen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.”3. Wat betekent gezond leven volgens jou? Is het leuk om te doen of ‘mag je niks meer’?


“Gezond leven betekent voor mij zo goed mogelijk zorgen voor mijn lichaam. Mijn hele leven ben ik tenger geweest en voor de lijn heb ik het nooit hoeven doen, dat ging vanzelf. Maar met name toen ik kinderen kreeg, werd ik me bewuster van wat ik at en wat ik mijn kinderen te eten wilde geven. Maar ook wat ik op hun lijfjes smeerde. Daar begon het voor mij. Nu ik de 40 gepasseerd ben, merk ik dat slank blijven niet meer zomaar vanzelf gaat. Ik ben nu nog bewuster bezig met eten. Voor mij betekent dat nog steeds niet lijnen of mezelf van alles ontzeggen. Maar mijn lichaam voeden op de momenten waarop ik eet en niet snoepen of snacken tussendoor. Maar als ik op een verjaardag kom, eet ik gerust een taartje mee.”4. Je bent bezig met één van onze leefstijltrainingen. Wat maakt dat je gekozen hebt om met onze organisatie in zee te gaan?


“Een gezonde leefstijl en gezond eten had al jaren mijn interesse. Ik heb er wel eens vaker over nagedacht om er iets mee te doen. De afgelopen periode kwam dit ineens weer naar boven. Ik wil graag stoppen met mijn werk op de huisartsenpost. Mijn hart ligt gewoon bij e-pastoraat, maar omdat het vrijwilligerswerk is, moet ik er op dit moment wel werk naast hebben. Ik zag dat de Christelijke Hogeschool een opleiding heeft, daar heb ik naar gekeken, maar ik was daar eigenlijk al te laat voor en de investering was best groot. Ik wist van het bestaan van Gezond & Weldoen en kwam in contact met Rosaline. Er bleek een klik te zijn en ook een gevoel dat onze organisaties iets voor elkaar zouden kunnen betekenen.”
5. Je bent opgeleid als verpleegkundige en werkt momenteel parttime op de Spoedpost Huisartsen. Kom je in het dagelijks leven wel eens situaties of problemen tegen waarvan je denkt: ‘Dat had voorkomen kunnen worden met een gezonder levensstijl?’


“Op de huisartsenpost is mijn contact met patiënten vluchtig en het ene telefoontje wordt vaak opgevolgd door het volgende, waardoor ik niet veel tijd heb om te diep na te denken over elk contact. Als verpleegkundige merk ik over de hele linie dat er nog weinig aandacht is voor levensstijl of natuurlijke oplossingen. Bij wijze van spreken is overal wel een pilletje voor! Dat is ook één van de redenen dat ik me daar niet volledig op mijn plek voel.”


“Als verpleegkundige merk ik over de hele linie dat er nog weinig aandacht is voor levensstijl of natuurlijke oplossingen. Bij wijze van spreken is overal wel een pilletje voor!”
Foto: Vrijwilligers van ANBI-stichting E-pastoraat aan het werk6. Je bent tevens als leidinggevende verbonden aan de ANBI Stichting E-pastoraat. Dat is vrijwilligerswerk. Vertel er eens wat meer over.


“Stichting E-pastoraat biedt pastoraat aan via de e-mail. Kort gezegd is dat christelijke hulp bij geloofs- of levensvragen via de e-mail, waarbij er wekelijks contact is met een van onze pastoraal medewerkers. Het mooie van e-pastoraat is dat dit gewoon vanuit huis kan, in je eigen vertrouwde omgeving op een tijdstip dat jou het beste uitkomt, je hoeft er de deur niet voor uit! Het opschrijven van je verhaal kan heel goed helpen om ervaringen te verwerken. Je kunt rustig nadenken over de e-mail van de pastoraal medewerker en je eigen reactie daarop. Het is ook fijn dat je de mails later terug kunt lezen. Zo word je niet alleen gezegend op het moment dat je het voor de eerste keer leest, maar telkens als je het herleest.


Op dit moment bestaat ons team uit 9 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Een aantal van hen heeft eerst stage bij ons gelopen vanuit de opleiding pastorale hulpverlening op het Evangelisch College. Het is ook fijn dat we als teamleden verschillende kerkelijke achtergronden hebben. De aanmeldingen komen ook uit heel kerkelijk Nederland en het is fijn dat we elkaar aan kunnen vullen daarin. We ontmoeten elkaar maandelijks voor een werkoverleg. De ene maand online en de volgende maand fysiek in het Netwerkkantoor in Amersfoort. De fysieke bijeenkomsten staan ook regelmatig in het teken van toerusting, een workshop en scholing.


Ikzelf kwam in aanraking met de oprichtster, Esther Prigge, toen ik bezig was met HBO Counseling. Ik was bezig met een literatuurstudie met de volgende probleemstelling: Hoe kan een online hulpverlener - ondanks de afstand en het gemis aan non-verbale communicatie - online een veilige context creëren waarin de cliënt zich gezien en volledig geaccepteerd voelt? Esther had een onderzoek gedaan naar online pastoraat en ik vroeg haar of ik dat mocht lezen. Daarna ben ik haar gaan volgen en zag ik dat er een vacature kwam bij e-pastoraat (toen nog e-pastoraat voor vrouwen). In de jaren daarvoor was ik heel erg op zoek naar waar mijn hart ligt. Ik had de HB0-V gedaan en vond de geestelijke gezondheidszorg heel erg boeiend. Ik kon me daar echt in verdiepen: Wat gaat er mis en waarom? Maar na mijn stages ontdekte ik dat ik daar niet wilde werken. Ik vond het heel erg uitzichtloos en ik had ook nog een proces met mezelf aan te gaan! Op mijn 28e kwam ik in aanraking met de boeken van Leanne Payne. Deze heb ik verslonden en bezocht themadagen en conferenties van Toerusting Pastorale Zorg. Er is echt herstel mogelijk ontdekte ik en dit kwam niet zomaar op mijn pad. Nu was ik er ook aan toe om mezelf helemaal onder ogen te komen. Ik ontdekte hoeveel negatieve overtuigingen ik over mezelf had opgebouwd en hoe die overtuigingen verweven waren met mijn identiteit! Hier is het e-book ‘Worden wie je bent’ geboren.” https://www.e-pastoraat.nl/nl


“Mensen komen met veel uiteenlopende hulpvragen bij ons. Het kan te maken hebben met eenzaamheid, relatieproblematiek, rouw, maar ook veel identiteitsvragen, schaamte, schuld, geloofsvragen.”Beeld: uit het filmpje van Stichting E-pastoraat
7. Met wat voor soort vragen komen mensen bij jullie? Hoe vinden ze jullie en hoe lang blijven jullie met cliënten in contact?


“Mensen komen met veel uiteenlopende hulpvragen bij ons. Het kan te maken hebben met eenzaamheid, relatieproblematiek, rouw, maar ook veel identiteitsvragen, schaamte, schuld, geloofsvragen. Voor sommige mensen is dit de eerste keer dat ze hulp zoeken, de anonimiteit verlaagt de drempel. Veel mensen vinden ons gewoon via de zoekfunctie van Google. Maar we plaatsen ook wel advertenties via Facebook en Instagram. In eerste instantie was e/pastoraat kortdurende hulp van 8 weken, maar in de praktijk hebben we gemerkt dat het vaak wenselijk is langer contact te houden. Dat kan variëren van een aantal maanden tot een jaar.”


8. Denk je dat alle problemen die mensen hebben een geestelijke oorsprong hebben en geestelijk opgelost moeten worden?


“Dat is een interessante vraag! Ik denk dat er vaak sprake is van een wisselwerking tussen levensstijl en mentale problemen. Toen ik bevallen was van mijn oudste, moest ik elke dag een uur gaan wandelen van mijn zwangerschapscoach van zwangerschapsgym. Tijdens mijn zwangerschap voelde ik mij fantastisch, de bevalling verliep ook heel voorspoedig, maar in de weken daarna viel ik heel hard van mijn roze wolk! Het wandelen heeft mij toen enorm geholpen. Ik geloof echt dat bewegen veel invloed kan hebben op je mentale gezondheid. Maar soms is bewegen alleen niet genoeg en moet je ook echt aan de slag met bolwerken in je denken, met het verwerken van ervaringen of zelfs vergeving. Het is ook bekend dat mensen die mentaal of psychisch vastlopen minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Daar heb je dan weer de wisselwerking, want slecht eten, passiviteit, maar ook alcohol heeft een negatief effect op de mentale gezondheid.


Satan is er hoe dan ook op uit om de mens als beeld van God kapot te maken en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo gebruikt hij negatieve ervaringen in ons leven om bolwerken in ons denken te vormen waardoor we onze waarde niet meer zien of volledig vastlopen. In ernstige gevallen worden we verslaafd aan alcohol, maar ook sigaretten of suiker. Daarnaast is ons fysieke lichaam ook een doelwit. Alle chemicaliën op gewassen, in verzorgingsproducten, fastfood, pakjes (want gemak dient de mens), enz. Alles om ons te verzwakken en ziek te maken! Dat geloof ik echt. De maatschappij en economie die maar door raast, waardoor we niet meer weten hoe we echt tot rust moeten komen.”9. Welke rol speelt de Bijbel en het christelijk geloof in jouw persoonlijke leven? En meer specifiek: wie is Jezus voor jou?


“Voor mij is Jezus het antwoord. Hij zegt: Kom bij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. De ontdekking dat we met Hem opstaan in een nieuw leven, heeft voor mij alles veranderd. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Hem volgen betekent nooit meer in de duisternis lopen. Dat is waarom ik doe wat ik doe. Omdat Jezus zelf het Licht voor de wereld is, maar hij zegt ook tegen mij: Jij bent het licht in de wereld.”10. Wat is de meest indrukwekkende ervaring met Hem die je met ons zou willen delen?


“Mijn meest indrukwekkende ervaring is misschien wel de keer waarop ik voor het eerst ervoer dat Hij door middel van een bijbeltekst tot mij sprak. Ik las Jesaja 60: 1: Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. ~ Jesaja 60: 1, 2. Deze woorden sloegen in als een bom: Sta op en schitter, hoe jij jezelf ook voelt, want mijn luister schijnt over jou. Voor het eerst in mijn leven ervoer ik dat God tot mij sprak door middel van een Bijbeltekst. Ik had daar een hele weg in te gaan, maar het komt steeds weer terug en steeds herinnert Hij mij hier weer aan. Hij heeft zoveel geduld met ons. Daar ben ik ook zo van onder de indruk en dat zeg ik ook vaak tegen mensen die via e-pastoraat op mijn weg komen. Het verhaal van mensen raakt mij en vaak moet ik er dan aan denken dat er zo vaak in de evangeliën staat dat Jezus met ontferming bewogen was. Ik wil anderen graag zien door Zijn ogen.”Tekst: Uit de serie Christencoaches met een missie, Gezond & Weldoen, augustus 2023.


Comments


bottom of page