google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Wat is Bijbels holistisch?

We krijgen bij Gezond & Weldoen regelmatig vragen over wat wij bedoelen met 'holistisch' in het algemeen en 'Bijbels holistisch' in het bijzonder. Onze visie en daaraan gekoppeld onze missie - een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving - komt daar uit voort.

Holistisch klink voor sommigen mysterieus, new-age achtig wellicht. Echter, 'holistisch' betekent volgens het woordenboek gewoonweg 'allesomvattend'. In wandelgangen wordt het woord holistisch ook wel gebruikt om aan te geven dat lichaam en geest - en ook: de wereld om ons ons heen, alles dus - met elkaar te maken heeft, met elkaar verbonden is en/of elkaar beïnvloedt.

Ziel, geest en lichaam

Een holistische benadering van de mens is een benadering waarbij oog is voor 'ziel, geest en lichaam'. Het ligt aan de invulling of het occult getint is, of neutraal, of Bijbels. Gezond & Weldoen gaat uit van een Bijbelse visie. Gezonde voeding erin, rommel eruit, zowel geestelijk als lichamelijk.

Je lichaam houd je gezond met onder meer gezonde, natuurlijke voeding (geen voeding die in een fabriek gemaakt is), voldoende dagelijkse beweging, niet roken, matig zijn met alcohol en voldoende ontspanning, dat wil zeggen rust voor herstel.

Je ziel (het gebied van willen, denken, voelen) kun je gezonder maken met gezonde keuzes voor belangrijke levensgebieden; met liefde, wijsheid en inzicht, vertrouwen, respect, vergevingsgezindheid, het loslaten wrok, dankbaarheid. Ook duidelijk en tijdig grenzen aangeven hoort erbij.

Je geest daarentegen (met wortels in het onbewuste, dat ‘gestuurd’ wordt door wat je gelooft; datgene wat je voor 'waar' aanneemt, van waaruit je lééft) kan alleen door God zelf, je Schepper, gereinigd, genezen en hersteld worden, kortom: tot leven komen. Onze God heeft daarvoor een onnoemelijk hoge prijs betaald: het kostbare bloed van Zijn zoon Jezus Christus. De God van de Bijbel is de enige god/hogere macht die Zichzelf als offer aan de mensen gaf. Andere 'goden' of 'hogere machten' - in welke vorm of hoedanigheid dan ook - vragen dat mensen zichzelf voor hen op te offeren - en beloven/geven in ruil daarvoor beloningen.

Bescherming

De God van de Bijbel doet aan 'omdenken': Hij biedt genade aan. Omdat dit zó tegen onze menselijke natuurlijk in gaat is het voor velen moeilijk te geloven. Maar Gods geest wacht niet passief af. Hij raakt mensenharten aan, vooral als er voor die harten wordt gebeden. Het gaat om een persoonlijke relatie met God, niet om het naleven van religieuze regels.

De leefregels in het Oude en Nieuwe Testament heeft de almachtige Schepper niet gegeven om mensen 'dwars te zitten' of 'kort te houden', maar onder meer ter bescherming van hun leven. Gods universele wijsheid 'werkt' voor alle mensen. De waarschuwing tegen het eten van dierlijke vetten, bloed, aas en ook varkensvlees bijvoorbeeld, is niet 'zomaar'. Voor meer inhoudelijke informatie hierover verwijs ik graag naar o.a. 'De Hemelse Voedselbank' van drs. E. Noordermeer en 'Moderne wetenschap in de Bijbel' door drs. drs, Ben Hobrink. In de Bijbel staan wijsheden die nu pas - na 3500 jaar - langzaam maar zeker tot de wetenschap doordringen,.

Geniale Schepper

Erkennen dat er een geniale Schepper is, betekent niet dat je dom of naïef bent. Einstein, Newton en DaVinci kwam lang geleden ook al tot dit inzicht. Ook hedendaagse wetenschappers schamen zich niet om deze boodschap luid en duidelijk te verkondigen ook al druist dit rechtstreeks tegen gangbare opvattingen in. Zie ook: Michio Kaku 2016.

De Gulden Leefregel

Wij eren onze Maker, niet de zon, de maan, de sterren of andere natuurkrachten die Hij in het leven heeft geroepen. We hebben respect voor Zijn liefdevolle bedoelingen en voor Zijn schepping. We vinden dat we er goed voor moeten zorgen in plaats van haar te buiten.

En ook 'de gulden leefregel' - behandel je naaste zoals jezelf behandeld wil worden - is er niet voor niets. God heeft dit universele besef in de harten en in het geweten van alle mensen gelegd, wereldwijd . Waarom? Omdat dit de enige manier is voor mensen om vreedzaam samen te kunnen leven. We eren Hem als we Hem liefhebben, deze belangrijkste leefregel serieus nemen en ernaar handelen.

Het gaat namelijk niet alleen om het horen, het gaat ook om het doen. We moeten (het) 'wel doen'. De Here Jezus spreekt daarover in de Bergrede in Matteus 5.

Doen wat Hij zegt is niet altijd even makkelijk, maar de moeite meer dan waard ook als het gaat om een gezond leven voor ziel, geest en lichaam.

bottom of page