google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM 'Complementaire geneeswijzen en de Bijbel' voor christelijke gezondheidsprofessionals nu ook online
  • Rosaline RateringMcDonald

'Complementaire geneeswijzen en de Bijbel' voor christelijke gezondheidsprofessionals nu ook online


© Foto's Stichting Promise


OUDEWATER – Christelijke zorgprofessionals en kerkgemeenschappen moeten beter worden toegerust als het gaat om complementaire geneeswijzen. Ze moeten weten wat de bronnen zijn van wat regulier gangbaar is en toegang krijgen tot beproefde bijbelse alternatieven, in het belang van hun cliënten. In het najaar gaat daarom een nieuwe opleiding van start: Complementaire geneeswijzen en de Bijbel.


Inschrijven en inloggen in de digitale leeromgeving is per direct mogelijk.


Complementaire geneeswijzen en de Bijbel is een unieke opleiding voor christelijke zorgprofessionals, pastoraal werkers en lifecoaches. Zij kunnen de opleiding deels online volgen met behulp van zelfstudie en deels op locatie met andere cursisten, onder leiding van een ervaren docent. De opleiding is op hbo niveau en wordt gefaciliteerd door opleidingsinstituut Gezond & Weldoen (www.gezondenweldoen.nl). De lessen op locatie (4 dagen) worden gegeven door gastdocent Gerard Feller van stichting Promise (www.stichting-Promise.nl) in Oudewater. De studiebelasting bedraagt ca. 75 uur, gedurende minimaal 3 maanden.


Unieke combinatie neuropsychologie en pastoraat

“Met de opleiding willen we helderheid geven over de oorsprong van complementaire of alternatieve behandelwijzen en bijbels geïnspireerde alternatieven verstrekken. Waar het om gaat is dat God de Schepper de eer krijgt die Hem toekomt, omdat wij erop vertrouwen dat Hij als liefdevolle Vader het beste met ons en onze cliënten voor heeft. Wat in de Bijbel staat is waar. Als we onze Schepper willen eren dan betekent dit onder meer kleur bekennen, grenzen stellen en niet klakkeloos meegaan in wat seculier gangbaar is,” aldus Rosaline Ratering McDonald van Gezond & Weldoen.

“Uniek van de opleiding is ook dat wetenschappelijke kennis van de neuropsychologie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit bijbelse kernwaarden zoals geestelijke volwassenheid, identiteit, relationele vaardigheden en dat er een praktische vertaling wordt geschetst richting pastoraat. De kerk als gemeenschap heeft een belangrijke rol met betrekking tot relationele vaardigheden en genezing.


Geen christelijk sausje

Tot dusver ontbreekt het de christelijke zorgprofessional nogal eens aan wetenschappelijk onderzochte bijbelse opties. Van oorsprong wereldse of occult getinte complementaire geneeswijzen krijgen vanuit onwetendheid of gemakshalve nogal eens een christelijke sausje, zoals ‘Jezus Yoga’. Maar een christelijk sausje over iets wat van oorsprong niet van God is kan niet de bedoeling zijn. God de Schepper van hemel en aarde, de grote Ik ben, de Vader van onze Redder en Verlosser Jezus Christus is óók onze grote Heelmeester, de Geneesheer voor ziel, geest en lichaam. Hij is de goede Herder en Zijn schapen luisteren naar Zijn stem. In Zijn Woord vinden wij antwoorden, ook als het gaat om complementaire geneeswijzen, geneeswijzen voor ziel, geest en lichaam die hun oorsprong vinden in het allesomvattende verlossingswerk van Jezus Christus. Bekering, wedergeboorte, herstel van de relatie met God de Vader, vervulling met de Heilige Geest: Jezus maakt alles nieuw, wat kapot is heel en alles wat dood is weer levend. Dát is wat de Bijbel ons leert. Om tot diep herstel te komen hebben wij geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig - om maar eens een paar onbijbelse complementaire geneeswijzen te benoemen. Er zijn geweldige bijbelse alternatieven en die komen in de opleiding aan bod.” (Zie inhoudsopgave hieronder).

LIFE model

Gerard Feller, de samensteller van de opleiding, vult aan: “In de opleiding bespreken we onder meer het LIFE model van dr. Jim Wilder uit de VS. Teksten uit zijn werk met toestemming vertaald en overgenomen in de reader. De reader is alleen in combinatie met de opleiding verkrijgbaar. Jim Wilder is afgestudeerd pyscholoog en theoloog en gespecialiseerd in traumaverwerking en herstel van identiteit. Hij heeft gewerkt met o.a. oorlogsveteranen en slachtoffers van seksueel en satanisch misbruik. Hij is de oprichter van Shepherds House in de VS. “


Immanuël, God met ons

Met het LIFE model heeft Jim Wilder een begin gemaakt om genezing voor ziel, geest en lichaam door het verlossingswerk van Jezus Christus inzichtelijk te maken voor christelijke hulpverleners en pastoraal werkers. Immanuël, God met ons: voor ziel, geest en lichaam. Pastoraal werkers, therapeuten, leden van gebedsteams, ervaringsdeskundigen, mensen die herstellende waren en een internationale adviescommissie van mensen vanuit verschillende tradities en theoretische achtergronden, hebben samengewerkt om deze diepgaande christelijke visie op het leven te formuleren.

Feller heeft het LIFE model in Nederland voor het eerst onder de aandacht gebracht. Hij kent Wilder persoonlijk en heeft vele uren met hem doorgebracht om de ideeën rond complementaire zorg ook in Nederland onder de aandacht van hulpverleners te brengen.

Inhoudsopgave opleiding

De opleiding Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie, alsook het dagelijks functioneren.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • bijbels holistische visie op gezondheid;

  • complementaire geneeswijzen en bijbelse alternatieven

  • introductie van het LIFE Model

  • pastorale vaardigheden.


Naast de theoretische achtergronden wordt in deze cursus aandacht gegeven aan praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking.

Voor een volledige inhoudsopgave zie hier.


Cursusdata op locatie najaar 2020

Er loopt momenteel een pilot voor een kleine groep cursisten. De pilotgroep is in oktober klaar. De eerstvolgende lesdagen op locatie zijn vervolgens op de dinsdagen 3, 10 en 24 november en 8 december. Locatie: Oudewater, tijden van 10 tot 16.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen kunnen meer lesdagen op locatie worden ingepland. Dit geldt ook voor geïnteresseerde groepen binnen kerken. Het minimale aantal cursisten per opleiding is vijf, het maximale aantal twaalf. Dit met het oog op de kwaliteit en nodige interactie.


Aanmelden / kosten

Men kan zich per direct inschrijven voor een eerstvolgende opleiding en zich per direct via de digitale leeromgeving van Gezond & Weldoen thuis goed voorbereiden op de lesdagen op locatie. De digitale leeromgeving wordt gefaciliteerd voor educatieve uitgeverij WebEdu in Leiden (ISO gecertificeerd).

De kosten van de opleiding inclusief de lesdagen op locatie, boeken en toegang tot de digitale omgeving bedragen dit jaar 695,- euro per cursist, exclusief 21% btw, incl. certificaat (kennismakingsaanbod).


Voor informatie en aanmelden mail naar: opleidingen@gezondenweldoen.nlOverig aanbod Gezond & Weldoen

U vindt hier meer over missie en visie van Gezond & Weldoen en het overige aanbod .

www.gezondenweldoen.nl /cursussen


0 keer bekeken

Aangesloten bij:

 

 

Sponsor van:

Volg ons:

Contact:

Mail: opleidingen@gezondenweldoen.nl

Telefoon: (31) (6) 48 43 97 61

KvK nummer: 09174397

BTW: NL 001544384B38

Bank nummer:  NL03ABNA 0445.39.40.48

 

©2020  GEZOND & WELDOEN - GEZONDHEIDSOACHES MET EEN MISSIE.  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.. PRIVACY VERKLARING >>>