google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM Introductie 'Complementaire zorg in het licht van de Bijbel' op dinsda
  • Redactie

Start nieuwe opleiding 'Complementaire zorg in het licht van de Bijbel' voor leefstijlcoache


OUDEWATER / DOORN - Gezond & Weldoen, de organisatie voor christelijke coaches in de (preventieve) gezondheidszorg, verzorgt in 2020 een geheel nieuwe opleiding, namelijk Complementaire zorg in het licht van de Bijbel, voor christencoaches en pastoraal werkers. Op dinsdag 4 februari is er een informatie-avond voor belangstellenden in Oudewater.

De opleiding gaat in maart 2020 van start en wordt gegeven door gastdocent Gerard Feller van de stichting Promise. De opleiding is bedoeld voor christencoaches, gezondheidsprofessionals en leefstijlcoaches die vanuit bijbelse basisprincipes hun vak willen uitvoeren en cliënten op bijbels verantwoorde wijze willen begeleiden en coachen.

Unieke invalshoek

“De introductiebijeenkomsten zijn leerzaam, prikkelend en zullen doen smaken naar meer,” aldus Rosaline Ratering McDonald, de oprichtster van Gezond & Weldoen (www.gezondenweldoen.nl). Gezond & Weldoen is gespecialiseerd in opleidingen en studiedagen voor leefstijl en leefstijlcoaching vanuit bijbelse basisprincipes.

“Leefstijlcoaching heeft te maken met het aanleren van gezondere keuzes en blijvende gedragsverandering. Daarbij is altijd de totale mens, ziel, geest en lichaam, betrokken. Seculiere opleidingen besteden wat 'ziel' en 'geest' betreft weliswaar ook aandacht aan 'een gezonde geest in een gezond lichaam', maar gaan daarbij niet per definitie uit van bijbelse waarheden. In de opleidingen en studiedagen van Gezond & Weldoen staan we daar uitvoerig bij stil. Wat gebeurt er met die totale mens - ziel, geest en lichaam - voor en na de wedergeboorte? We praten hierover in relatie tot leefstijlcoaching en pastorale zorg. Die invalshoek is uniek."

Met de opleiding Complementaire zorg in het licht van de Bijbel, willen we helderheid geven over de oorsprong van bepaalde complementaire of alternatieve behandelwijzen en bijbels geïnspireerde alternatieven aanreiken. Waar het om gaat is dat God de Schepper de eer krijgt die Hem toekomt en dat wij erop vertrouwen dat Hij als liefdevolle vader het beste met ons en onze cliënten voor heeft. Soms betekent dat heel duidelijk: grenzen stellen en niet meegaan in wat seculier gangbaar is ten aanzien van bijvoorbeeld diepe ontspanning, zoals yoga of reiki. Maar dan moet je als christencoach wel weten waaróm en ook wat bijbelse alternatieven zijn voor de gewenste ontspanning.”

Thema’s

De opleiding Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een Bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. “Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie alsook het dagelijks functioneren,” aldus gastdocent Gerard Feller.

De thema’s zijn op vier achtereenvolgende dagen:

- bijbels holistische visie op gezondheid;

- complementaire geneeswijzen en bijbelse alternatieven

- introductie van het Life Model

- pastorale vaardigheden.

Naast de theoretische achtergronden wordt in de cursus aandacht gegeven aan praktische vaardigheden zoals: adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining en het belang van netwerken.

Aanmelden info-avond

Wilt u één van de introductiebijeenkomsten bijwonen waarbij de modules worden besproken, mail dan naar: info@gezondenweldoen.nl o.v.v. de datum. De kosten van de introductiebijeenkomsten bedragen 25 euro p.p., incl. koffie/thee. De kosten worden als korting in mindering gebracht bij aanmelding voor de 4-daagse opleiding.

Locatie, tijd info-avond:

Dinsdag 4 februari 2020 bij Stichting Promise, Lange Burchwal 80, Oudewater(!)

Tijd: van 19 tot 22 uur.

Datakost/en 4-daagse opleiding

De opleiding Complementaire zorg in het licht van de Bijbel in het voorjaar van 2020 bestaat uit vier lesdagen en thuisstudie middels met opdrachten. De data zijn op dinsdagen van 10 tot 17 uur, op 3 maart, 17 maart, 31 maart en 14 april 2020.

De kosten van de opleiding bedragen 495,- excl. btw.

De opleiding kan modulair gevolgd worden, losse cursusdagen kosten dan 155,- euro ex btw.

#alternatievegeneeswijzenendeBijbel #Gezondenweldoenenalternatievegeneeswijzen #LifeModelgezondenweldoen #cursusalternatievegeneeswijzenendeBijbel

0 keer bekeken

Aangesloten bij:

 

 

Sponsor van:

Volg ons:

Contact:

Mail: opleidingen@gezondenweldoen.nl

Telefoon: (31) (6) 48 43 97 61

KvK nummer: 09174397

BTW: NL 001544384B38

Bank nummer:  NL03ABNA 0445.39.40.48

 

©2020  GEZOND & WELDOEN - GEZONDHEIDSOACHES MET EEN MISSIE.  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.. PRIVACY VERKLARING >>>